Dra nytta av digitalisering på riktigt, vår kompetens gör det möjligt! 

VÅRT ERBJUDANDE

Inspiration

Få en injektion av nytänk och inspiration för att vidga vyer, tänka i nya banor, skapa nya värden och möta nya behov på digital väg!

Strategi

Framtidssäkra strategi och verksamhet i en ständigt föränderlig värld. Dra nytta av digitaliseringen för att kunna agera strategiskt och proaktivt!

Genomförande

Gå från idé och strategi till konkret resultat. Digital transformation på riktigt, med god kontroll och tillsammans med medarbetarna!

 

”Digitaliseringen handlar mer om strategiskt ledarskap och innovationskultur än ny teknik”

 

INSPIRATION

MÖJLIGHETERNA ÄR OÄNDLIGA

Vi befinner oss i en spännande tid där förändringarna går snabbt och möjligheterna är oändliga! Digitaliseringen innebär att mycket ställs på ända. Nya säljkanaler, nya konsumtionsmönster och nya beteenden gör att alla behöver tänka i nya banor. Största risken är att digitisera det man redan gör istället för att digitalisera sin verksamhet!


Vi hjälper er att förstå det nya digitala landskapets utmaningar och möjligheter, ger er nya perspektiv och infallsvinklar, och inspirerar till nytänk och innovation! Via workshops, idéseminarier, utbildningar eller föreläsningar skräddarsyr vi en injektion av inspiration i syfte att ge energi och nya idéer.


Nyfiken? Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så diskuterar vi vidare!

 

STRATEGI

KRÄVS NYA KOMPETENSER

Det vi vet från omvärldsanalys och forskning är att det krävs helt nya kompetenser, ständig innovation och digitala sätt att arbeta och samverka för att växa och överleva i den digitala ekonomin. Det handlar dock inte om att låta tekniken styra verksamheten. Ny teknik är en möjliggörare för att uppnå de egentliga målsättningar men på helt nya, kanske oväntade och mycket effektivare sätt än nu.

 

Vi hjälper er att navigera igenom er egna och unika digitala transformation. Vårt mål är att ni ska kunna börja agera proaktivt istället för att agera reaktivt och att ni kontinuerligt ska kunna omsätta nya idéer i praktiken och engagera medarbetarna i processen istället för att fastna i planering och konsultberoende. I processen använder vi evidens-baserade metoder och verktyg för att generera största möjliga effekt på kort och lång sikt inklusive design thinking och data-drivna arbetssätt. Det kan omfatta bedömning av verksamhetens digitala mognad, omvärldsanalyser, organisations- och systemöversikter.

Nyfiken? Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så diskuterar vi vidare!

GENOMFÖRANDE

FRÅN IDÉ TILL KONKRET RESULTAT

Gå från idé och strategi till konkret resultat. Ett kontrollerat genomförande där ni faktiskt får det ni vill ha, till den kostnad ni upphandlat. Vi är oberoende rådgivare med stor erfarenhet av genomförande av digitaliseringsprocesser och förstår vikten av anpassa lösningar utifrån era unika behov.

 

Ett lyckat genomförande av digitalisering handlar om att verksamhetens utveckling synkroniseras och integreras i takt med teknikens möjligheter. Det innebär också att få med sig medarbetare och skapa en innovationskultur. I många fall innebär detta även ett förändrat ledarskap, medarbetarskap och arbetssätt vilket förutsätter tätare samverkan mellan verksamhetsområden och IT. Vi kan hjälpa er att uppnå ett lyckat genomförande som levererar faktiska resultat. Vi kan också stötta er med insatser om ni har kört fast i ert pågående arbete.


Rätt hanterat, strukturerat genomfört och med god kontroll får ni en digital transformation som gör skillnad. På riktigt!


Nyfiken? Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så diskuterar vi vidare!

 
 

VILKA VI ÄR OCH VÅR STORY

Grundarna av Digital riktning har alla mycket lång och etablerad erfarenhet som konsulter, rådgivare och chefer i olika typer av verksamheter, stora som små, nationella såväl som multinationella, privata såväl som offentliga och idéburna.


Företaget föddes utifrån grundarnas vision om att alla företag och organisationer kan dra nytta av digitaliserings möjligheter men att det kan vara lätt att navigera fel och tappa fart. Vi vill finnas till hands och hjälpa er att ta kontrollen över er digitaliseringsresa!

 

Hanna Bisell

  • Linkedin - Grå Circle

Hanna har praktisk erfarenhet av att ha drivit stora förändringsprocesser och digitaliseringstransformationer som kanslichef (VD), marknadschef och administrativ chef för Unionen, Sveriges största fackförbund.

Mariell Juhlin

  • Linkedin - Grå Circle

Mariell har lång erfarenhet av strategisk rådgivning åt företag, organisationer och offentlig sektor i Sverige, Europa och i världen. Hon har gedigen metodkunskap inom nationalekonomi, forskning och affärsutveckling samt bred chefs- och
sektorerfarenhet.

Minna Haupt

  • Linkedin - Grå Circle

Minna har lång erfarenhet som chef och projektledare i IT branschen, där hon jobbat både på kund och leverantörssidan. Hon är civilingenjör i botten och är van att leda förändringsarbete relaterat till digitaliseringsprocesser samt att agera rådgivare i dessa.

 

Kontakta oss

  • Vet du inte i vilken ände du borde börja den digitala resan?

  • Vet du vad du vill uppnå men inte hur du ska komma dit?

  • Är du osäker på om ni har rätt strategi?

  • Har du mött på motstånd eller hinder så här långt?

  • Känner du dig bränd av kostsamma IT-projekt som inte hållit vad de lovat?


Boka en kostnadsfri rådgivning hos oss. Vi gör en snabb analys av läget och diskuterar ditt bästa nästa steg. En god kopp kaffe och kontroll på läget, ett trevligt samtal och en inspiration till hur du kan gå vidare! Vi ser fram emot ett intressant möte!

Undrar du hur vi hanterar GDPR? Kontakta oss för info!

Hanna Bisell

Telefon: 0705360789

Mariell Juhlin

Telefon: 0703669029

Minna Haupt

Telefon: 0709429400

kontakt@digitalriktning.se   |   United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER